Základní údržba

Na plastové okno jako součást stavebního dílu jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležité údržby kování oken musíte průběžně kontrolovat povrch okenních rámů a křídel, zasklení a těsnění a poškozená místa okamžitě opravit.

Gumové těsnění je třeba 1 x ročně umýt saponátem a natřít silikonovým olejem. Tímto způsobem se zajistí dlouhá životnost a funkčnost těsnících částí. Pro čištění používejte vždy pouze běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou.
Při realizaci omítek, opravě vnitřního ostění nebo jakýchkoli stavebních pracích nesmí v žádném případě dojít k znečistění nebo zanesení komponent kování omítkou, maltou atd.

Z důvodu zachování funkčnosti otevíracího – sklopného kování (OS) u plastových oken a balkónových dveří je nezbytné provést alespoň jednou do roka následující úkony:
  • U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech jejich opotřebení.
  • Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování se musí namazat. Mazat uzávěry a uzavírací čepy technickou vazelínou. Do všech vodících drážek nakapat několik kapek oleje na spodní táhla.
  • Je nezbytné používat pouze čisticí a ošetřovací prostředky, které neporuší ochranu proti korozi.
Čisticí sada na okna Wes Slovaktual

Čisticí sada na okna Wes Slovaktual

Obsahuje kompletní sadu pro péči, ošetřování a konzervaci oken, dveří a žaluzií z plastu. Tuto sadu si můžete zakoupit v prodejnách Slovaktual.

Zpět na výpis článků

Naši pracovníci jsou pod stálým dohledem mateřské firmy a absolvují certifikovaná školení. Nákupem oken od výrobce se stabilním postavením na trhu, dostáváte záruku kvalitního servisu a dodržení garančních podmínek po celou dobu životnosti oken.

Proč se obrátit na společnost ALTOPS

Výrobky firmy Slovaktual dodávané brněnskou firmou ALTOPS s.r.o. Vás budou nejen  chránit, splní náročné tepelně-izolační požadavky a svou trvanlivostí eliminují riziko předčasné  výměny nekvalitního produktu, která je nejen  časově a technicky náročná,  ale i finančně nákladná.